Gå til innhold

Personvernerklæring for OK Bilvask Norge AS

For OK Bilvask Norge AS, er det viktig å beskytte de personopplysningene du deler med oss. Derfor har vi en personvernerklæring som sikrer at dine personopplysninger behandles ansvarsfullt med respekt for ditt privatliv, og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Personvernerklæringen definerer hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. I personvernerklæringen finnes også opplysninger om de rettigheter og valgmuligheter du har, i forhold til de personopplysningene du har delt med oss.

Vi gjør oppmerksom på at det utover personvernerklæringen, eksisterer supplerende produktspesifikke betingelser ved inngåelse av avtaler om kjøp og andre avtaler.

1. Dataansvar

1.1 Hvem er den dataansvarlige?

OK Bilvask Norge AS, Organisasjonsnummer 928 722 627, Hagaløkkveien 13, 1383 Asker, er dataansvarlig for de personopplysninger du deler med oss når du besøker vår hjemmeside eller foretar kjøp, samt for de opplysninger vi registrerer om deg i forbindelse med videoovervåkning. Ønsker du å rette en henvendelse til OK Bilvask Norge AS, kan det skje på e-post til ok@ok.no.

1.2 Klagemulighet

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice.

WashTec Bilvask AS, Slependveien 108, N-1396 Billingstad. Tlf. +47 90 22 21 00 eller ok@ok.no

Du kan også rette din klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

2. Formål med behandling og kategorier av personopplysninger

OK behandler personopplysninger om deg til følgende formål:

Kommunikasjon

Når du kommuniserer med OK Bilvask Norge AS via Washtec-Norge som administrerer vår kundeservice, eller skriver direkte til ok@ok.no, behandler vi de personopplysninger som du sender inn med hensikt om å besvare dine henvendelser. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi sensitive personopplysninger (f.eks. helseopplysninger), med mindre de er strengt nødvendige for behandlingen av din henvendelse. Vårt grunnlag for denne behandlingen, avhenger av karakteren på din henvendelse.

Videoovervåkning

OK Bilvask Norge AS har installert videoovervåkning på våre lokasjoner i tilknytning til vaskehallen. Det er satt opp skilter der slik videoovervåkning foregår. I forbindelse med videoovervåkningen, behandler vi alminnelige personopplysninger om deg i form av bilde og video uten lyd.

Formålet med overvåkningen er forebyggelse av kriminalitet og sikkerhet for medarbeidere og kunder. Behandlingen foretas på bakgrunn av vår legitime interesse, som er å sikre medarbeidere og kunders sikkerhet samt forebygge kriminalitet.

Opptakene vil kun bli gitt tilgang til og gjennomgått ved mistanke om kriminelle handlinger, overtredelse av interne retningslinjer, intern/ekstern kontroll eller avklaring av sikkerhetsspørsmål.

Opptakene oppbevares på en server som kun et begrenset antall medarbeidere har tilgang til, og da kun ved hjelp av passord. Opptakene kan dessuten følges i sanntid av få utvalgte medarbeidere.

Systemtrening for gjenkjennelse av bilskilt

Vi bruker bilder av bilskilt til å trene et system til å kunne lese av bilmerke og nummerskilt, til utvikling av fremtidige betalingsløsninger. Behandlingen foretas på bakgrunn av vår legitime interesse i å sikre at systemet kan lese av bilskiltene korrekt.

3. Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer personopplysninger på betryggende vis og sikrer at de kun er tilgjengelige for relevante medarbeidere i OK Bilvask Norge AS.

Personopplysninger oppbevares kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle et eller flere av de formål som beskrevet ovenfor. Vi kan likevel oppbevare personopplysningene i en lengre periode enn spesifikt angitt nedenfor, hvis det er nødvendig i henhold til lovgivningen, f.eks. bokføringsloven, eller hvis det er nødvendig for at et rettskrav kan bestemmes, gjøres gjeldende eller forsvares. Opplysningene kan også bli anonymisert og brukt til statistikk og analyse.

Nedenfor er det nærmere angitt hvor lenge OK som hovedregel oppbevarer personopplysninger.

Personopplysninger samlet inn i forbindelse med kontakt til ok@ok.no slettes etter 24 måneder.

Opptak fra videoovervåkning oppbevares som utgangspunkt i 30 dager, med mindre det er nødvendig for OK å oppbevare opptakene med hensikt om å behandle en konkret tvist, f.eks. i forbindelse med oppklaring av kriminalitet eller andre ulovlige handlinger.

Bilder av nummerskilt og bilmerke til bruk for systemtrening, oppbevares i 90 dager.

4. Mottakere av personopplysninger

For at kunne tilby deg våre forskjellige produkter/tjenester, kan vi ha behov for å dele personopplysninger med samarbeidspartnere. Vi deler kun personopplysninger når det er lovlig og nødvendig. Noen av våre samarbeidspartnere er som dataansvarlige selv direkte ansvarlige for håndteringen av dine personopplysninger. Andre er databehandlere og skal behandle personopplysningene som vi gir dem beskjed om, men felles for dem er høye krav om at dine personopplysninger behandles ansvarsfullt.

Dine personopplysninger kan bli overført til OK Bilvask Norges AS sitt moderselskap; OK a.m.b.a., Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J, Danmark.

Dine personopplysninger kan også bli overlatt til følgende kategorier av databehandlere:

 • Leverandører av hjemmesiden www.ok.no
 • Leverandører av IT-systemer til videoovervåkning.
 • Markedsføringspartnere, herunder i forbindelse med administrasjon av cookies.

Videoovervåkning kan i konkrete saker bli gitt videre til politiet.

Hvis dine personopplysninger i forbindelse med vår bruk av databehandlere og underdatabehandlere overføres til tredjeland (utenfor EU/EØS), sikrer vi et rettsgrunnlag i overensstemmelse med databeskyttelsesreglene som gjelder tredjelandsoverføringer.

5. Sikkerhet

I OK Bilvask Norge AS legger vi stor vekt på at du trygt og sikkert kan handle med oss og bruke vår hjemmeside. Vi har en rekke interne prosedyrer og retningslinjer, som sikrer at vi lever opp til et høyt sikkerhetsnivå i overensstemmelse med kravene i personvernforordningen (GDPR). Vi lagrer dine personopplysninger på servere med begrenset tilgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetstiltak kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og under stadig hensyn til dine rettigheter som bruker.

I det omfang som det fra OK Bilvask Norge AS sin hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er OK Bilvask Norge AS ikke ansvarlig for innholdet og sikkerheten på disse sidene. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen på disse hjemmesidene.

6. Dine rettigheter

Når du deler dine personopplysninger med oss, har du en rekke rettigheter du kan benytte deg av. Du har rett til at få opplyst hvilke personopplysninger vi behandler om deg, dog med visse lovbestemte unntak. Du har rett til å få utlevert de personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss. I visse tilfeller kan du be oss om å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte deg av retten til å få slettet de opplysninger vi samler inn om deg, med visse lovbestemte unntak. Du er i tillegg berettiget til å gjøre innsigelse mot innsamlingen og be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Hvis personopplysninger om deg er feil, har du rett til å få dem korrigert.

Ønsker du å benytte deg av disse rettighetene, kan du kontakte oss på ok@ok.no eller over telefon via vår kundeservice på tlf.: 90 22 21 00.

I forbindelse med henvendelser som gjelder dine rettigheter, ber vi deg gi oss tilstrekkelig med opplysninger til å kunne behandle din henvendelse, herunder ditt fulle navn, adresse og din e-postadresse, slik at vi kan identifisere deg og svare på din henvendelse. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst mulig og senest innen en måned. Fristen kan likevel forlenges med 2 måneder hvis det er nødvendig.

7. Bruk av cookies

Vi bruker cookies på vår hjemmeside og deler opp cookies i følgende kategorier: 1) nødvendige, 2) funksjonelle, 3) statistiske og 4) cookies til markedsføring. Nedenfor har vi spesifisert hvilke personopplysninger vi samler inn via cookies og til hvilke formål vi behandler dem:

Nødvendige cookies

 • Personopplysninger som samles inn er IP-adresse, MAC-adresse og browser-type. Opplysningene anonymiseres dog umiddelbart etter innsamlingen.
 • Formål: Opplysningene brukes til å gjøre vår hjemmeside anvendelig, ved å aktivere grunnleggende funksjoner som side-navigering og adgang til sikre områder av hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uten nødvendige cookies.

Funksjonelle cookies

 • Personopplysninger som samles inn er IP-adresse, MAC-adresse, browser-type, opplysninger om dine foretrukne innstillinger og valg på hjemmesiden. Opplysningene anonymiseres dog umiddelbart etter innsamlingen.
 • Formål: Opplysningene brukes til å kunne vise deg den versjonen av hjemmesiden som passer til dine preferanser, herunder avgjøre hvilken region og hvilket språk du foretrekker, samt til å vise videoer og andre visuelle elementer på hjemmesiden.

Statistiske cookies

 • Personopplysninger som samles inn er IP-adresse, MAC-adresse, browser-type, din interaksjon med hjemmesiden, herunder hvor ofte du besøker siden, og hvilke sider du besøker. Opplysningene anonymiseres dog umiddelbart etter innsamlingen.
 • Formål: Opplysningene brukes til optimalisering av design, brukervennlighet og styrke effektiviteten av hjemmesiden. Annet enn det bruker vi opplysningene til å gi deg et personlig tilpasset innhold og utarbeide markedsanalyser.

Cookies til markedsføring

 • Personopplysninger som samles inn er IP-adresse, MAC-adresse og browser-type, interesser, herunder hvilke sider og annonser du klikker på, hvilke produkter eller tjenester du viser interesse for, eller kjøper, på vår hjemmeside. Opplysningene anonymiseres dog umiddelbart etter innsamlingen.
 • Formål: Opplysningene brukes til visning av annonser som er relevante for deg og dine interesser. For å kunne vise deg målrettede annonser på vår hjemmeside, samarbeider vi med andre virksomheter som vi deler opplysninger med.

Du kan lese mer om bruken av cookies, herunder hvilke tredjeparter som plasserer cookies, når de enkelte cookies utløper og hvilke muligheter du har for avvisning og sletting i våre retningslinjer for cookies: ok.no/cookies

Vi vil løpende oppdatere vår personvernerklæring som følge av endringer i juridiske eller driftsmessige krav. Vi vil meddele slike endringer i overensstemmelse med lovgivningen.

8. Endringer av personvernerklæringen

Den løpende utvikling i OK Bilvask Norge AS sin forretning betyr at det kan bli nødvendig å gjøre endringer i denne erklæringen, og vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre nåværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Ved vesentlige endringer, gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på vår(e) hjemmeside(r).

Asker, Februar 2023
Versjon 1.0